woensdag 22 maart 2017

woensdag, 22 maart

- We gaan een stapje verder in de bewerkingen tot 20.  Eerst toetsen we de bewerkingen die we gezien hebben T+E,E+T,TE-E=T, TE-T=E. 

- Het dicteeschrift werd uit de kast gehaald en klaargelegd.  Deze keer schreven we zinnen tussen de lijnen.  Een kort verhaaltje over een rups kwam tevoorschijn.


- Na de speeltijd namen we de tijd om het agenda na te kijken.  De overige tijd werd besteed aan het schoolfeest.  Omdat we kinderparticipatie belangrijk vinden, kregen onze kinderen ook de kans om inbreng te geven.  Daarna probeerden we de kinderen in 3 groepen te verdelen.  Maar wat en hoe het wordt, gaan we natuurlijk nog niet vertellen !

- Juf Myria kwam al met een paar kinderen toveren : MAGIC !!!

dinsdag 21 maart 2017

dinsdag, 21 maart

Wat is het heerlijk om zwanger te zijn.  Helaas kan het ook wel zijn dat je daar wat ziek van bent.  Juf Carmen kon vandaag niet aanwezig zijn.  We wensen haar veel rust toe.

- Rarara....  een cirkel met in het midden een bolletje.  12 getallen en 2 wijzers...een klok. 
Weet je ook nog wat wijzerzin is? 
Iedereen tekende met krijt een klok op de speelplaats.
Nu oefenen we verder op het aflezen van het uur.  Bij uur staat de grote wijzer steeds op de 12, de kleine wijzer zegt hoeveel uur het is.

- Kan jij de juiste nummers met woorden bij de juiste plaats op het huis schrijven? Waar is het dak? Het hek? De muur? Nadien bekeken we een plattegrond van een huis. Kan je nu de badkamer vinden? En de keuken?

- Met juf Lut beluisterden we een piratenlied.  Ook deden we er gepaste bewegingen bij: er werden schatten gezocht, de zeilen werden opgetrokken, vechten met een zwaard.... we waren even échte piraten!

- De paaswerkwinkel werd besproken: heb je goed geteld?  Staan de gezichtjes op de juiste plaats?  Heb je dezelfde winkels aangeduid als je maatje?  We onthouden werkpuntjes voor de volgende keer.

- We luisteren naar een verhaal over Mario en meester Romero.  Niet alle kinderen mogen of kunnen elke dag naar school.  Wat doen ze dan? 
Gelukkig heeft het verhaal een happy end!

De turnles van morgen wordt voor één keer verplaatst naar donderdag. 

maandag 20 maart 2017

maandag, 20 maart

LENNEKE is jarig vandaag!!!! PROFICIAT!!!
We luisterden naar haar liedje en haar lievelingsboek.


- Mama bakt 10 pannenkoeken. Tom eet er 2 op. Hoeveel blijven er over? Kan jij hierbij een tekening en de bewerking maken? Dit was de eerste vraag op de nieuwe toets van toepassingen. Tellen met sprongen, de getallen van de klok, paaseitjes tellen, ... dit kwam ook aan bod.

- Het verhaal van Saar en de koe werd grondig besproken. De tijd die over was, hebben we in de klas gelezen. De ene keer lezen we alleen, de andere keer per twee, soms samen in de klas.

- De frisse duik in het zwembad van Hoogstraten deed weer deugd.

- Onze maatjes van tandemwerken waren niet op school in de namiddag. Daarom lazen we onze blaadjes in de eigen klas.

- Het agenda wordt voor heel de week ingevuld. Toetsen, brieven, .. worden uitgedeeld.

vrijdag 17 maart 2017

vrijdag, 17 maart

- Een toets van meetkunde waarbij volgende begrippen getoetst worden: links, rechts, achter, rechte en gebogen lijnen, patronen afmaken, open en gesloten kring.

- Het verhaal van saar en de koe hebben we gelezen.  Nu het filmpje in ons hoofd zit, kunnen we de vragen oplossen.  Ligt het verhaal goed naast het werkboek ?  Dan kan je antwoorden zoeken in het verhaal.

- De paaswerkwinkels werden tijdens de middag klaargezet.  En om 13.20 gingen de deuren open.  Meer dan 30 groepjes kwamen solden doen.  Gelukkig gingen er telkens 10 groepjes bij de winkel van juf Ilse kijken.  Zo kregen de anderen meer kansen.  Tegen sluitingstijd werden de bezochte winkels geteld.  Had iedereen zeker 7 winkels bezocht ?

- Het muzisch domein 'media' staat in de kijker tijdens het paasatelier.  Er kon gekozen worden uit volgende ateliers: lenteverhaal, paasboom, het mooiste ei, een speciale kip en paasmandje.  Samen met de leerlingen en leerkrachten van het tweede leerjaar maakten we er weer een muzische namiddag van.  Volgende werken we verder!

donderdag 16 maart 2017

donderdag, 16 maart

- We begonnen de les met een toets van toepassingen. Kan jij de juiste bewerking bij de tekening zoeken? En andersom, kan jij een juiste tekening bij een bewerking zoeken?
We oefenen nog eens op links, rechts, op, onder, tussen, ... Hier doen we binnenkort ook toets van.

- saar de koe, dit verhaal hebben we vandaag gelezen.  We probeerden ook een film van het verhaal te maken in ons hoofd.  Wie zien we, wat gebeurt er, ...  We lazen de titel, we bekeken de tekeningen, ...  Met al deze dingen konden we onze film langer en beter maken.  Zo zijn we klaar om de vragen over het verhaal goed te beantwoorden.  Dat gaan we morgen doen.

- De jongens en meisjes die zich inschreven voor de kangoeroewedstrijd mochten vandaag laten zien wat ze konden. Tien reken- en denkoefeningen stonden klaar in het boekje. Dit boekje krijgen ze ook nog mee naar huis. Lukte het bij jou? Vond je het leuk? Omdat iedereen zijn best heeft gedaan, krijgt iedereen een geodriehoek!

- Het werkje voor papa krijgt de laatste hand.  Heeft iedereen al een doos en een grote zak bij ?  Zo raakt het werkje morgen goed thuis.

- Morgen start het eerste paasatelier met het tweede leerjaar.  De kinderen die een briefje kregen, mogen hun materiaal zeker niet vergeten.

woensdag 15 maart 2017

woensdag, 15 maart

JARIG!!!! JARIG!!!! JARIG!!!
Saartje is vandaag 7 jaar geworden. Proficiat grote meid!
Juf Myria had iets magisch bij.  Dit gaan wij ook proberen te maken.  Dit ga je zeker te zien krijgen !

dinsdag 14 maart 2017

dinsdag, 14 maart

- In de rekenles oefenen we verder op de getallenkennis en de bewerkingen tot 20: splitsen, tellen met sprongen, + en - met of zonder getalkaartjes... klaar voor een nieuwe bewerking?

- In ons hoofd zit het filmpje van het huis van muis.  Ook de vragen daarbij werden gemaakt.  Ondertussen oefenden we ook op de verbindingen tussen letters.

-  We speelden bij juf Lut het verhaal van spookje BOE.  Jasper en spookje BOE lieten zijn ouders schrikken.  Ze verstopten zich in de kast.  Een verhaal met een happy end!

- In de namiddag maakten we onze agenda in orde.

- Ook de werkjes voor vaderdag raken stilaan klaar.  Opgelet, niks verklappen !

- Vele kinderen hadden al iets bij om in de paasboom te hangen.  Deze week mag je nog iets meegeven.