vrijdag 19 januari 2018

vrijdag, 19 januari

Gelukkig was juf Ilse al een pak beter.  Zo ging de dag zijn gewone gangetje :

- Rekentaal: woorden die plus of min betekenen: meer, minder, optellen, vermeerderen, verschil, som, verminderen, wegdoen, eraf, erbij...

- In de taalles schreven we de laatste steunwoorden in het oefenschrift.

- Na de speeltijd werkten we nog even aan de zintuigen : horen, zien, ruiken, proeven en voelen.   Maar ook het agenda werd nagekeken.  Werkbladen zonder handtekening gaan terug mee naar huis.  In de klas van juf Carmen was er ook iets ???

- Het eerste carnavalsatelier ging van start.  Een paar foto's kan je hieronder al zien !


donderdag 18 januari 2018

donderdag, 18 januari

De dag begon met slecht nieuws : juf Ilse is ziek.  We wensen haar veel beterschap !!!

- In de rekenles oefenen we het bewerkingsteken. Is het nu plus of min? Dit hadden we ook al eens geoefend op de tamdemblaadjes. Binnenkort gaan we hier toets van doen.

- Tijdens de taalles hebben we de schrijfletters op een oefenblad geschreven.  Als je de letter niet kent, kan je op de letterlijn kijken !

- Juf Nicole had weer een leuke turnles voor ons.  Kan jij vertellen wat je moest doen ?

- We winkelden verder in de werkwinkel van vorige week. Wie is de juf of meester?

woensdag 17 januari 2018

woensdag, 18 januari

- Opnieuw schrijven we enkele steunwoorden in het oefenschrift. Eerst verbeteren we de foutjes van vorige keer.

- We oefenen verder op plus en min tot 9 in het werkboek. Sommige kinderen mogen ook aan de computer werken. Dat vinden we wel fijn!

- Het agenda werd weer nagekeken. Had jij veel oefenmomenten?

- Vorige week kregen we een nieuw tandemmaatje. Vandaag werken we voor een tweede keer met hen.

- Tijdens de lessen van WO werken we rond het thema prikkelingen:  we oefenen op de 5 zintuigen: ruiken, voelen, kijken, horen en proeven.

dinsdag 16 januari 2018

dinsdag, 16 januari

- We leerden al optellen en aftrekken tot 9. Nu oefenen we dit door elkaar. Lukt dit jou al goed? Kijk steeds goed naar het bewerkingsteken. Moet ik nu plus doen of min?

- In het dicteeschrift schrijven we opnieuw enkele steunwoorden op. De juf of meester schrijft het voor op het bord, wij doen dit in ons oefenschrift. Als we schrijven denken we steeds aan een paar dingen: ik zit goed op mijn stoel, luie hand, vogelbekje, ...

- We hebben 5 zintuigen. Ken je ze nog? Elk van deze zintuigen gaan we van dichterbij bekijken.  Rond welk zintuig hebben jullie vandaag gewerkt?

- Juf Lut had het schoolliedje bij.  JE MAG ER ZIJN !!!

- Vanavond zien we enkele mama's en papa's op de tweede infoavond. om 20 uur in de klassen 1A en 1B.  Tot dan !

maandag 15 januari 2018

maandag, 15 januari

- Vorige week leerden we de splitsingen tot 9 en ook de plusoefeningen.  Vandaag maakten we minoefeningen tot 9: hier zitten een paar moeilijke bewerkingen bij... oefenen, herhalen, trainen...

- Vorige week schreven we alle schrijfletters in het oefenschrift.  De juf en meester hadden de moeilijke letters éénmaal in het rood opnieuw geschreven.  Die letters moesten nog verbeterd worden.  Nadien zijn we gestart met het verbinden van de letters.  Daarom schreven we nu al de eerste steunwoorden.  De overige tijd hebben we nog even klassikaal gelezen.

- De meisjes vertrokken als eerste naar het zwembad.  Ondertussen kregen de jongens een verkeersles.  Wat moet je doen als een verkeersagent zijn armen omhoog steekt ?  En wat als de armen horizontaal zijn ?   En verkeerslichten ?  Wanneer mag je doorrijden ?  En stoppen ?

- In de namiddag maakten we tijd voor onze agenda.  Deze werd voor heel de week ingevuld.  Vandaag zat daar ook voor de eerste keer een overzichtsblad bij van de parate kennis tot 5.  Graag hebben we dat blad morgen terug.

- Elke klas kreeg een lesje van Mini Maxine.  Kan jij thuis vertellen wat je gedaan hebt ?

- In de zithoek luisterden we naar elkaars verhaal.  Heb je goed nagedacht wat jij ging vertellen ?  Een hulp daarbij zijn de w-woorden : wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe !

- De volgende dagen halen we de groene letterkaartjes en de klikklakletters op.  Ook het klikklakboekje wordt opgehaald.  Gelieve deze mee te geven.

weekbrief

Beste ouders, 

De dokter van het CLB komt maandag langs voor de kinderen van 1C.  De meeste kinderen zullen een prikje krijgen.

Dinsdag gaat onze tweede infoavond door.  Om 20 uur verwachten we jullie in de klassen van 1A en 1B. 


Vorige week zijn we gestart met het temporekenen.  Meer informatie en de resultaten kan je vandaag terugvinden in de huiswerkkaft.  Gelieve dit blad te handtekenen en morgen mee terug te geven.  Vragen over het temporekenen mogen zeker gesteld worden op de infoavond.

vrijdag 12 januari 2018

vrijdag, 12 januari

Hip hip hoera voor Yra!
Op de schaatsbaan straalde de jarige in haar mooiste schaatoutfit!
Deze dag stond in het teken van "schaatsen".  Gelukkig konden we gisteren al wat foto's zien van het schaatsen.  Zo wisten de meesten wat er stond te gebeuren.

Met de bus trokken we naar Turnhout.  Samen met het derde en vijfde leerjaar trokken we de schaatsen aan.  Gelukkig waren er heel wat kinderen en leerkrachten die onze eersteklassers hielpen bij het aandoen van de schaatsen.

En nadien kon het schaatsplezier beginnen : glijden, vallen, opstaan, glijden, glijden, ...

Tegen de middag had iedereen honger.  Van schaatsen krijg je immers honger.  In de school smaakten de boterhammen dan ook overheerlijk !

Tijdens de namiddag namen we een beetje gas terug.  We werkten aan een rustige kleuroefening over de winter.

donderdag 11 januari 2018

donderdag, 11 januari

- Plus tot 9: hier zitten enkele moeilijke oefeningen bij.  Oefenen, herhalen en indien nodig foutjes verbeteren.

- We schreven de laatste letters in het oefenschrift.  Dat waren de moeilijkste.  Nadien lazen we nog in een leesboekje

- Juf Nicole leerde ons hoe we goed touwtje moeten springen.  Voor sommigen een makkie, voor anderen heel moeilijk.  Dit kan je thuis ook nog oefenen !

- In de namiddag werkten we opnieuw in winkels.  Deze week werkten we met 3: om beurt zijn we de juf of meester.  We evalueren elkaar: werd de opdracht goed uitgevoerd, werd er goed opgeruimd, werd er goed samengewerkt?

woensdag 10 januari 2018

woensdag, 10 januari

- Het splitsen van 9 en plus tot 9 was nieuw deze week. Vandaag gaan we hier mee verder. Ben jij ondertussen al bij juf Greet gaan rekenen?
Wat moeten we doen bij tandemwerken voor rekenen?  Een moeilijke oefening vraagt training om ze te onthouden.  Hoe doen we dat?
-oefening 5 keer hardop zeggen
-oefening fluisteren
-oefening traag zeggen
-oefening in de lucht schrijven
-oefening groot en klein schrijven
-oefening met je linker- en met je rechterhand schrijven
-.... Ken je de moeilijke oefening nu?

- Opnieuw werd er klassikaal gelezen.  Toch mochten sommige kinderen per twee lezen.  Zij kregen moeilijkere woorden en zinnen.  Nadien werden de schrijfletters verder geschreven in het oefenschrift.

- Het agenda werd nagekeken.  Wie had er nog briefjes bij ?  Wie moest een reken- of een schrijfblad wisselen ?  Een leesboekje ?

- Nadien maakte iedereen kennis met zijn nieuwe tandemmaatje.  Samen zochten ze een plekje in de juiste klas.  Op die manier kan het tandemwerken volgende week echt starten.  Het tandemblaadje zal morgen pas in de huiswerkkaft zitten.


- Wie thuis een wit kleurpotloodje heeft, mag dat meebrengen.  Vrijdagnamiddag willen we hiermee werken.  Je hoeft er zeker geen te gaan kopen !!!

dinsdag 9 januari 2018

dinsdag, 9 januari

- We schrijven letters in het nieuwe oefenschrift. We kijken goed dat we tussen de blauwe lijnen schrijven.

- De splitskaartjes van 9 zaten gisteren in de boekentas. Heb je thuis al kunnen oefenen? In de klas maakten we oefeningen op het splitsen.
Om beurt gingen we langs bij bij juf Greet.  Kan iedereen vlot splitsen tot 5?


- Bij juf Lut deden we het bel-verhaal-spel.  Weet je jouw verhaal nog?

-In de namiddag werden de winkels uitgelegd van de nieuwe werkwinkel.  Opgelet, nu werken we met 3.  Kan jij thuis vertellen wat er verandert ?

maandag 8 januari 2018

maandag, 8 januari

We zijn blij iedereen terug te zien in het nieuwe jaar: beste wensen voor 2018!
We zijn ook blij om juf Carmen terug te zien in 1C: welkom!

- In de rekenles herhaalden we de bewerkingen tot 8.  Sommige kinderen zochten de splitsingen tot 9.  Morgen gaan we hiermee verder.  De splitskaartjes van 9 zitten in de huiswerkkaft: knippen en oefenen.

- Het was goed om iedereen nog een keer te horen lezen.  Bij sommigen ging dat al heel vlot, bij anderen iets trager.  Nadien namen we een nieuw schrift : het oefenschrift.  Dit is een schriftje om de schrijfletters te oefenen.  We schreven de eerste letters.

- Waarom zijn er zoveel verkeersborden?  Hoe zien ze eruit?  Wat willen ze ons zeggen?
De jongens konden elkaar er al veel over vertellen!  Binnen 2 weken gaan zij eerst zwemmen.  Daarom zit er in de huiswerkkaft een inschrijving om mee te begeleiden tijdens het zwemmen vanaf februari. 

- In het zwembad kregen onze leerlingen weer heel wat oefenkansen.  De boterhammen smaakten nadien weer goed na deze sportieve inspanning!

- Juf Greet zal vanaf nu kinderen die thuis geen Nederlands spreken elke week taalstimulerende activiteiten aanbieden in een klein groepje. 

- Mini Maxine haar les ging over 'les fruits': la banane et l'orange.

- Het agenda invullen vraagt op maandag wat extra tijd: voor de hele week worden taken opgegeven: jullie zijn vrij om te kiezen wanneer je welke taak doet.  Probeer op één week zeker een keer te lezen, te schrijven, te lezen!  Materiaal genoeg om te oefenen.  De blaadjes van het tandemwerken zijn aan elkaar geniet.  Deze mogen thuis blijven.  De nieuwe blaadjes komen nu woensdag in het kaftje.
Brieven van touwtje trek, het brugproject en het atelier zitten in de huiswerkkaft.

maandagbrief 8 januari 2018


Beste ouders, 

Op maandag zitten er een aantal brieven in het agenda. Gelieve elke brief goed te lezen en in te vullen indien nodig. 

Vrijdag : Schaatsen !
Meebrengen : rugzakje met extra kousen, eventueel een droge broek, handschoenen, sjaal, muts, drinken, tussendoortje. 

Op dinsdag 16 januari gaat onze tweede infoavond door. Op die avond werken we in twee groepen. We starten om 20 uur , het duurt ongeveer een uur. Het is een vrijblijvend infomoment over de opvolging van rekenen en lezen. Mogen we vragen om hieronder het juiste bolletje te kleuren.

Op woensdag 24 januari organiseert de bibliotheek van Minderhout Touwtje Trek (extra brief). Gelieve het juiste bolletje hieronder aan te duiden. Dan kan de inschrijvingsbrief thuis blijven. 

Leerkrachten eerste leerjaar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schaatsen 12 januari ’18
schoenmaat met een paar extra kousen : _______
0 eigen schaatsen

Infoavond 16 januari ’18
0 komen graag met ____ personen
0 komen niet

Touwtje Trek 24 januari ’18
0 kan aanwezig zijn met een ouder
0 verhinderd